Papírová platidla

pobočka ČESKÉ NUMISMATICKÉ SPOLEČNOSTI 

Upozornění

Upozorňujeme na  zveřejněný seznam dosažených výsledků 107. aukce v sekci Aukce/aukční katalogy (Aukční katalogy).

Upozornění

Do sekce Aktuality byly přidány dodatky k publikacím: Kdo je kdo na evropských bankovkách a ke Katalogu papírových platidel Československa, České a Slovenské republiky 2018 - 2021.

Notafilie

znamená sběratelství papírových platidel a zároveň nauku o papírových platidlech. Jako pobočka ČNS sdružujeme sběratele, vědecké pracovníky, kulturní instituce a jiné zájemce s cílem zachování kulturních a historických hodnot tohoto oboru.

Nové příspěvky 

Rubrika Články - Státní znaky na papírových platidlech

Rubrika Články - Pamětní list vydaný v Hamburku v roce 1842

Rubrika Aktuality - Dodatek k publikaci Kdo je kdo na evropských bankovkách

Rubrika Aktuality - Dodatek k publikaci Papírová platidla Československa, České a Slovenské republiky 1918 - 2021

Rubrika Články - Budoucnost plateb v hotovosti

Rubrika Články - Ďábel ve vlasech královny

Rubrika Články - Britské bankovky s portrétem nového krále - článek Zdeňka Kutiny