Papírová platidla

pobočka ČESKÉ NUMISMATICKÉ SPOLEČNOSTI 

Upozornění

Aukční katalog 103. aukce byl doplněn skeny vybraných položek.

Skeny naleznete sekci Aukční katalogy

Upozornění

Vyšel nový aukční katalog 103. aukce. 

103. aukce se uskuteční dne 18.6.2022

Upozornění

Vyšla zajímavá publikace Kdo je kdo na evropských bankovkách. Vyšel Katalog papírových platidel 2018 - 2021.

Notafilie

znamená sběratelství papírových platidel a zároveň nauku o papírových platidlech. Jako pobočka ČNS sdružujeme sběratele, vědecké pracovníky, kulturní instituce a jiné zájemce s cílem zachování kulturních a historických hodnot tohoto oboru.

Nové příspěvky 

Rubrika Aktuality - Kdo je kdo na evropských bankovkách - recenze

Rubrika Aktuality - Papírová platidla Československa, České a Slovenské republiky 1918 - 2021 - recenze